P.O. - groep 7 - 8

Werkwijze

Kindsoldaat in Mexico 1914

Afbeelding van: https://nl.wikipedia.org

Kindsoldaat in Duitsland 1945

By Bundesarchiv, Bild 183-J31305 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Link

Kindsoldaat in Vietnam 1968

Afbeelding van: https://pxhere.com/nl/photo/828662

Kindsoldaten zijn er niet van de laatste paar jaar. Kindsoldaten zijn er al door de eeuwen heen.

Artikel schrijven

Je schrijft een artikel voor de schoolkrant of voor de nieuwsbrief voor ouders over kindsoldaten en War Child. Je kunt ook een spreekbeurt houden over hetzelfde onderwerp. Bij de spreekbeurt gebruik je een digitale presentatie, bijvoorbeeld een powerpoint, Prezi, Glogster, enz.

  • Voordat je aan de spreekbeurt of artikel begint, voer je een klein onderzoek uit:

   • In je klas vraag je aan alle kinderen bij wat voor een leeftijd iemand soldaat zou mogen worden.

   • Je maakt daarbij een lijstje hoe jongens er over denken en hoe meisjes erover denken.

   • Deze gegevens gebruik je ook in je presentatie of artikel.

  • Je beschrijft waarom dit onderwerp over kindsoldaten jou zo aanspreekt.

  • Je legt uit wat er wordt bedoeld met "kindsoldaten".

  • Je vertelt over de geschiedenis en kindsoldaten.

  • Je laat zien waar tegenwoordig op de wereld conflicten zijn waar kindsoldaten worden misbruikt of in welke War Child allemaal werkt.

  • Je geeft aan wat er volgens jou zou moeten gebeuren om te voorkomen dat kinderen al jong soldaat worden.

  • In het artikel of de spreekbeurt gebruik je foto's. Foto's waarvan jij denkt dat ze anderen overtuigen dat het niet normaal is om kindsoldaten te gebruiken.

Inzamelingsactie

Als je een inzamelingsactie wilt organiseren, dan . . .

  • Vertel je daarover in het laatste deel van je presentatie of artikel.

  • Je laat zien op welke manier jij de actie gaat organiseren:

   • hoe ziet de actie er uit?

   • wanneer wordt die uitgevoerd?

   • welke hulp heb je nodig?

   • zijn er spullen die je nodig hebt?

   • hoe zamel je het geld in?

   • wat doe je met het ingezamelde geld.